👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Nieuwsbrieven -  Nieuwsbrief 2012-01 -  sintgillis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Nieuwjaarswensen van de voorzitter

Beste buurtbewoner,
 
Namens buurtwerk Sint-Gillis wens ik eenieder een vreugdevol en vooral gezond 2012 toe!
Tevens wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om de vele vrijwilligers te danken die zich het afgelopen jaar opnieuw en belangeloos voor het buurtwerk hebben ingezet. Daarbij aansluitende wil ik ook een dank toezeggen aan de vele sympathisanten die ons buurtwerk hebben blijven steunen. Zonder al deze vrijwillige medewerkers en supporters zou de buurtwerking, zoals wij deze nu kennen, moeilijker zijn of niet bestaande. Daarvoor, namens mezelf en het bestuur een welgemeend dank u wel!
In deze eerste pochette van het jaar 2012 geven wij alvast een overzicht van onze jaaractiviteiten. Naast een aantal terugkomende en succesvolle activiteiten, wil ik jullie speciale aandacht vragen voor het aperitiefconcert op zondag 20 mei n.a.v. het Airbagfestival in de zaal van Genencor (ex Gistfabriek). In het najaar besteden wij ruime aandacht aan de 75-plussers van onze wijk. En einde oktober begin november plannen we een kunsttentoonstelling met kunstenaars die op de wijk Sint-Gillis actief zijn. Tot slot is iedereen steeds welkom in het DC ’t Reitje voor het bijwonen van de tweemaandelijkse bestuursvergaderingen.
Mag ik hopen je niet alleen op onze Nieuwjaarsdrink van zondag 5 februari te verwelkomen, maar ook op onze talrijke andere activiteiten in dit nieuwe werkingsjaar?
Graag tot dan.
Horst de Blaere
voorzitter