👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Nieuwsbrieven -  Nieuwsflits juni 2011 -  sintgillis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Nieuwsflits juni 2011

't Zomert in de buurt

Beste buren,

De zomer is begonnen en ook voor het Buurtwerk Sint-Gillis is dat een bruisende periode. Inmiddels hebben we er net onze 2de fietstocht opzitten, 22 juni jl. en hoewel het vaak twijfelachtig was waren ook nu de weergoden ons weer gunstig gezind. Opnieuw mochten we dan weer een mooie groep verwelkomen.
 

Met deze nieuwsflits willen we jullie vornamelijk nog eens de aandacht vestigen op de opening van de fototentoonstelling "Open in armoede. De Kracht van mensen nu vrijdag in Dienstencentrum 't Reitje. Dus heb je vrijdag nog niets gepland, spring zeker eens binnen! Meer info verderop in deze nieuwsflits.

Verder vertellen we jullie nu alvast dat op 17 augustus onze derde fietstocht plaats heeft en dat je 3 september best al vrij houdt voor het jaarlijkse buurtfeest.

Vergeet ook de fotozomerzoektocht niet die je vindt bij de middenstanders van de buurt!

Fototentoonstelling "Open in armoede. De Kracht van mensen.


Nu vrijdag wordt de fototentoonstelling plechtig geopend op 18u ! Iedereen van harte welkom!

Maar ook van 2 tot 18 juli kan je in 't dienstencentrum 't Reitje, Annuntiatenstraat 34, de fototentoonstelling "Open in armoede. Over de kracht van mensen" bezoeken. Deze wordt ons gratis ter beschikking gesteld van het provinciebestuur West-Vlaanderen en werd opgemaakt naar aanleiding van het Jaar van de Armoede in 2010. Open alle dagen van 10 tot 18 uur, met uitzondering van zondag. Alle info over deze tentoonstelling en hoe je ze zelf kan ontlenen, vind je op http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Welzijn/gelijkekansen/armoede/Pages/campagnes.aspx