👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Sint-Gillis Brugge -  sintgillis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Sint-Gillis Brugge: exit

Het comité besliste onlangs om haar werking te stoppen (begin 2013). Deze website is een mooie herinnering aan jarenlang werken in de buurt. Deze website blijft bestaan als statische website en zal bijgevolg niet meer aangepast worden. Groet én dank aan iedereen die zich jarenlang ingezet heeft.

buurtwerk sint-gillis brugge stopt werking 2013

Lees het artikel uit het Brugs Handelsblad van 22 februari 2013 door SVV hieronder:

Het Buurtwerk Sint-Gillis was al een tijdje aan de kwakkel. Na problemen na het buurtfeest in 2010 scheurde een groep onder leiding van toenmalig voorzitter Diederik Van Maele zich af om door te gaan met de werking van de vzw. Horst De Blaere (66), die in de Annuntiatenstraat 2 woont, nam de voorzittershamer van hem over. "Ik kreeg evenwel de motor niet meer aan de praat", legt hij uit. "Het aantal kernleden was met de helft verminderd en op de activiteiten daagde nauwelijks nog volk op."

Zo werd het buurtfeest van 2011 afgesloten met een verlies. Dat buurtfeest was nochtans jarenlang één van de kernactiviteiten van het Buurtwerk Sint-Gillis. Het was telkens een leuk weerzien, herinneren velen zich. "Afgelopen herfst hebben we zelfs geen buurtfeest meer laten plaatsvinden. We wilden immers niet met een financiële put achterblijven", aldus Horst De Blaere.

Respons amper 1%

Het Buurtwerk Sint-Gillis kreeg voet aan de grond in het voorjaar van 2005. In een open sfeer, zonder inmenging van de politiek of de religie, werd een eerste activiteit op het getouw gezet : een barbecue, op de eerste zaterdag van september.

Met succes en met regelmaat zette het Buurtwerk allerlei activiteiten op : het familiefeest in juli, zomerse fietstochten, een blues- en folk-avond, voordrachten, een zomerse fotozoektocht, film- en info-avonden, een bloemenactie en uiteraard de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Alsook, vorig jaar nog, de succesvolle tentoonstelling met kunstenaars die in de wijk leven of er actief zijn.

Begin februari werd de laatste gehouden, de opgesomde activiteiten krijgen ook geen vervolg. Horst De Blaere was niet langer bereid om de kar te trekken en opvolgers boden zich niet aan.
"Het buurtgevoel is hier zo goed als verdwenen", oordeelt hij. "Met steun van de stad busten we een kleine tweeduizend uitnodigingen voor onze activiteiten. Daar bereikten we 3.500 a 4.000 mensen mee. En niet eens één procent nam nog deel aan onze activiteiten."

 

Veroudering

Horst De Blaere zegt dat de straat-comités, die ook in Sint-Gillis her en der de kop opstaken, de rol van het Buurtwerk Sint-Gillis vzw deels overgenomen hebben. "Net als wij konden ze tot voor kort een beroep doen op de Brugse Zomercheques (ondertussen herdoopt tot Brugse Buurtcheques, nvdr), goed voor 200 euro en logistieke steun van de stad. Goed voor het buurtleven, maar slecht voor ons, want zo voelden mensen zich minder aangesproken om nog aan onze activiteiten te nemen", gooit Horst De Blaere op.

"Je kan ook niet naast de veroudering in Sint-Gillis kijken. Door de (krediet)crisis hebben ook wat mensen het moeilijker om rond te komen. Er is veel verdoken armoede in onze buurt. Dat hebben we vastgesteld tijdens de rondgang, waarbij we iedereen  ouder dan 75 jaar persoonlijk bezocht hebben. In totaal een tweehonderd senioren."
"We hebben hen aangeboden om naar een (gratis) koffietafelnamiddag in 't Reitje te komen, veel respons hadden we niet. Nog geen dertig bejaarden ging in op onze uitnodiging, ook al stond het OCMW paraat om hen te vervoeren en dus uit hun huis te krijgen."
 

 voor het buurtleven, maar slecht voor ons, want zo voelden de mensen zich minder aangesproken om nog aan onze activiteiten deel te nemen", gooit Horst De Blaere op.

"Je kan ook niet naast de veroudering in Sint-Gillis kijken. Door de (krediet)crisis hebben ook heel wat mensen het moeilijker om rond te komen. Er is veel verdoken armoede in onze buurt. Dat hebben we vastgesteld tijdens de rondgang, waarbij we iedereen ouder dan 75 jaar persoonlijk bezocht hebben. In totaal een kleine tweehonderd senioren." "We hebben hen aangeboden om naar een (gratis) koffietafelnamid-dag in 't Reitje te komen, maar veel respons hadden we niet. Nog geen dertig bejaarden ging op onze uitnodiging in, ook al stond het OCMW paraat om hen te vervoeren en dus uit hun huis te krijgen."

Conclusies trekken

"We hebben geprobeerd, maar het is ons niet gelukt", blikt Horst De Blaere terug. "Dan moet je uiteraard conclusies trekken. Daarom valt het doek over onze werking. Ik houd eraan het OCMW, het Dienstencentrum 't Reitje en de stad Brugge te bedanken, want zonder hun medewerking zouden er veel dingen" niet mogelijk geweest zijn."

De vzw Buurtwerk Sint-Gillis blijft wel (slapend) bestaan. Wie zich aangesproken voelt om de activiteiten in de wijk herop te starten, kan mailen naar horst.de.blaere@gmail.com.